Aktivnosti: Za čist grad – Ti si na potezu

Građanska anketa

Institut za razvoj civilnog društva „Innovate“ – IDCSI u okviru projekta „Za čist grad-Ti si na potezu“ realizuje istraživanje po pitanju ekološke svesti građana, problemi koji ugrožavaju životnu sredinu i mogućnosti i načini njihovog rešavanja. Anketa sadrži petnaest pitanja a odgovori na ta pitanja treba da nam daju približnu sliku stanja na terenu i probleme za koje nasi građani smatraju da su prioritetni. Nasi anketaru su vec na terenu i ubrzo očekujemo izveštaj sa kojim ce i naši građani biti upoznati putem našeg sajta i facebook stranice.

Konkurs za najbolji kratki film ili video klip

IDCS “Innovate” u okviru projekta” Za čist grad-Ti si na potezu” a na osnovu prethodnih aktivnosti vezanih za odabir glavnih ekoloških tema i targetiranja ekoloških problema u našoj zajednici, organizuje takmičenje za mlade, za najbolji kratki film ili video klip snimljen mobilnim telefonom a na temu Ekologije I zaštite životne sredine u opštini Leposavić. Prvih deset kratkih filmova ili video klipova odabranih od strane komisije i glasanja gradjana bice promovisani na gradjanskim debatama koje ce biti organizovane u buducoj fazi projekta, dok ce tri najbolja odabrana od strane komisije biti nagradjena vrednim nagradama.

Građanske debate

Institut za razvoj civilnog društva “Innovate” u okviru svog projekta “Za čist grad-Ti si na potezu” a kroz svoje aktivnosti, planira organizovanje građanskih debata na kojima će se govoriti o mapiranim problemima iz oblasti ekologije a poseban osvrt imaće na pitanje zastite životne sredine. Poziv za ove debate biće upućen svim relevantnim činiocim, sa posebnim akcentom na predstavnike lokalne samouprave, predstavnike drugih institucija, profesore I nastavnike, predstavnike NVO, kao I mladima koji će učestvovati na konkursu za kratki film ili video klip snimljen mobilnim telefonom na temu koja je vec pomenuta. Ocekujemo da svi gore pomenuti činioci uzmu aktivno učešće u debatama kako bi kao krajni cilj ovakvih skupova imali konkretno navedene prioritene probleme zaštite životne sredine u Leposaviću i okvirna načela za njihovo rešavanje, jer bi upravo sledeci korak bio pokretanje inicijativa sa tacno preciziranim zahtevom za rešavanje nekog ekološkog problema. Ta inicijativa bi bila prosleđena lokalnim institucijama.