Aktivnosti: Reconnecting Mitrovica – Osnaživanje civilnog društva da se aktivno uključi i deluje u lokalnoj samoupravi

TV emisija „Društveni fokus“

U serijalu „Društveni fokus“ koji ukupno treba da ima 5 emisija, od kojih su dve već realizovane i emitovane na RTV Mir, dolazimo do treće emisije koja za cilj ima gostovanje mladih iz opštine Leposavić, koji su aktivni u društvenim zbivanjima. Pokušavamo da saznamo kakvu perspektivu imaju mladje generacije, vezano za njihovu budućnost na ličnom i profesionalnom planu, koji su osnovni problemi i šta je potrebno za njihovu afirmaciju u društvu.
U narednim epizodama očekujemo da učešće uzmu i predstavnici lokalne samouprave koji ce takođe govoriti o gorućim problemima. Na osnovu istraživanja relevantnim činiocima će se postavljati pitanja i ukazivati sugestije koje građanstvo i civilne strukture identifikuju kao primarne. Takođe želimo da emisije imaju interaktivni karakter jer će građani imati priliku da postavljaju direktna pitanja bilo putem telefonskog poziva ili preko našega sajta u polju posebno predviđenom za pitanja, ideje, inicijative itd. UKLJUČI SE.

Okrugli sto

U poslednjem mesecu realizacije projekta organizovaćemo okrugli sto za predstavnike različitih struktura u Leposaviću počev od lokalne samouprave, OCD, međunarodnih organizacija pa do obrazovnih i drugih institucija i medija. Ova aktivnost ima za cilj da pokaže šta se tokom sprovođenja projekta promenilo u svakodnevnom radu lokalne skupštine, u kojoj meri su se i OCD i građani aktivirali. Takođe će se prezentovati ključni nalazi, naučene lekcije, kao i preporuke iz realizovanog projekta za eventualni budući rad. Svi rezultati će biti prezentovani u vidu štampane publikacije i poslati svim targetiranim grupama.