Projekti


Promocija IBCM koledža u Leposaviću – Škola engleskog jezika

Institut za razvoj civilnog društva „Innovate“ je u okviru projekta promocije IBCM – Međunarodnog poslovnog koledža Mitrovica (International Business College Mitrovica) sproveo više aktivnosti koje su podržane od strane Spark-a. Na tradicionalnim fudbalskim turnirima u Lešku i Leposaviću, nastupale su po dve ekipe u kategoriji pionira i seniora pod nazivom IBCM, dok su pobednicima u kategorijama najmlađih takmičara i pionira uručene simbolične nagrade. U cilju promocije realizovane su i druge promotivne i medijske aktivnosti na radiu, televiziji, ali i putem promotivnih štandova u direktnoj komunikaciji sa građanima u Leposaviću.

Naročito smo ponosni da školu engleskog jezika koju je vodio profesor sa IBCM koledža i po programu za studente ovog koledža. Škola engleskog jezika trajala je od Oktobra 2013. do Maja 2014.godine i kroz nju je u ovom periodu prošlo više od 120 polaznika prateći programe od početnog, srednjeg do naprednog nivoa. Polaznici škole engleskog jezika po završetku programa dobili su sertifikate o nivou poznavanja engleskog jezika koje je dodelio IBCM koledž.

Reconnecting Mitrovica – Osnaživanje civilnog društva da se aktivno uključi i deluje u lokalnoj samouprave

Osnovni cilj ovog projekta je osnažiti građane i građanske organizacije da se aktivno uključe u procese donošenja odluka. U prethodnim mesecima formiran je Monitoring Tim, sačinjen od predstavnika građanskih organizacija, koji svoj rad usmerava na praćenje skupštinskih zasedanja i aktivnosti. Posebnu pažnju naš tim usmerava na transparentnost rada ove institucije, i ukupan demokratski ambijent. Monitorin Tim će se oglasiti javnom pubikacijom, nakon isteka vremenskog perioda od šest meseci. Naša zapažanja i preporuke će biti na raspolaganju svim zainteresovanim stranama, posebno Skupštini opštine Leposavić, NVO organizacijama, međunarodnim partnerima i građanima.

Za čist grad – Ti si na potezu!

Cilj projekta je da se ukaže našim sugrađanima, sa posebnim osvrtom na mlade, da trebamo više pažnje posvetiti očuvanju i zaštiti životne sredine, kao i da zajedničkim snagama podižemo nivo svesti naših sugrađana kako bi naš grad učinili čistijim, zdravijim i lepšim.

Ovim projektom je predviđeno da se u narednom periodu sprovede niz konsultacionih aktivnosti sa građanima, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama kako bi identifikovali probleme u našoj sredini i konkretnim inicijativama upućenim na pravu adresu doveli do njihovog delimičnog ili potpunog rešenja.